O klubu

Současnost

 
www.ski-klub-bublava.cz                                    e-mail: skbublava@gmail.com
 

Předseda - Mgr. Hana Kružíková

Kontrolní komise předseda - 

 

Výkonný výbor:

Hanka Kružíková

Jaroslava Kuržejová

Jiří Janka

 

Trenéři:

Zdeněk Fridrich - kategorie U8 až U12

Miroslav Račko - U14 až U16


 

Cílevědomou a systematickou prací s mládeží se Ski klub Bublava, z. s. zařadil mezi nejlepší kluby v Krušných horách a do Top třicítky klubů v celé České Republice. Výsledkově se naši závodníci umísťují na předních místech regionálních závodů a jsme stálými účastníky republikových závodů "Českého poháru" a "Mistrovství ČR", kde se můžeme pochlubit umístěním většiny našich závodníků na bodovaných místech. Dlouhodobá koncepce našeho klubu vede k výchově mladých závodníků s cílem dosažení umístění do reprezentačního kádru České Republiky.

 

Historie

Ski klubu Bublava byl založen v roce 2003. K založení došlo na základě dvou skutečností. K lyžování jsem měl blízko již od dětství, a vždy mě mrzelo, že se mě a ostatním vrstevníkům nikdo nevěnoval, aby z nás byli závodníci ač jsme to hrozně chtěli. Druhou skutečností bylo vytvoření Ski areálu Bublava s novými vleky a umělým zasněžováním. Rozhodující osoba, která vznik ski klubu iniciovala byla moje dcera Pavla, která k mým úvahám poznamenala "Tak do toho jdi" a tím rozhodla, že vznikl přípravný výbor ve složení Zdeněk Fridrich, Pavla Fridrichová (dnes Novotná) a Lucie Hellerová (dnes Salačová). Přípravný výbor zpracoval stanovy klubu a podal žádost na Ministerstvo vnitra ČR k registraci. Dne 4.12.2003 byl Ski klub Bublava zaregistrován, a tímto dnem oficiálně zahájil svou činnost. V zimní sezóně 2003-2004 začal nábor členů do klubu, dětí do závodních družstev, byly zahájeny pravidelné tréninky. V táro sezoně jsme se již zúčastnily prvních regionálních závodů. Výsledkem této činnosti byla první členská schůze 16.4.2004, kde bylo konstatováno, že Ski klub Bublava má k tomuto dni 14 dospělých členů a 18 dětí do 18-ti let  a byl zvolen první výkonný výbor v následujícím složení: Zdeněk Fridrich  - předseda klubu, Vladimír Vacek - jednatel klubu, Lucie Hellerová - hospodář klubu.

 

Tato sezóna 2003-2004 nastartovala úspěšnou cestu Ski klubu Bublava v oblasti sjezdového lyžování.