Zápis z VH ze dne 30. 5. 2021

11.06.2021 18:46

V sekci pro členy je zápis z valné hropmady Ski klubuá Bublava, z. s.