Proposice a Personální obsazení závodů KP č 3 a 4.

28.01.2022 20:22

Ahoj skiklubáci,

 

dle včerejší domluvy s TJ H Stříbrná je změna v provedení závodů KP. Oba závody č.3 a 4 budou v neděli 30.1. ve společné organizaci obou klubů.
Z tohoto rozhodnutí vyplývá změna proposic závodu č. 4 SKB a zároveň personální zajištění obou závodů.
Rozhodčí závodů a technická četa budou jmenovitě zajišťovat oba závody.
Ostatní činnosti spojené s jednotlivými závody budou zajišťovat členové příslušného klubu.
Sraz dospělých mužských členů SKB a TJHS pro přípravu materiálu na závody bude v sobotu ve 14.30 ve Stříbrné u vleku.
Bude provedena nakládka materiálu a jeho rozmístění v prostoru závodu - lyže nejsou nutné.
Sraz obslužného personálu závodů bude v den závodů v 7.00  částečně v prostoru cíle (dolní stanice lanovky) a částečně u startu (horní stanice lanovky)  - na lyžích.
Kdo má vrtačku a vrták tak vzít sebou.
 
Bližší informace na dotazy předá:
Zdeněk Fridrich a Hanka Kružíková
 
Zdeněk