Příspěvek na permanentky pro období 22. 2. 2020 až 1. 3. 2020

21.02.2020 15:49

Příspěvek na permanentky pro období 22. 2. 2020 až 1. 3. 2020

Oprávněné osoby jsou závodníci Ski Klubu Bublava z kategorií U8 až U16 s platným kódovým číslem.

Výše příspěvku je stanovena na 400,- Kč/den. Maximální výše celkového příspěvku na závodníka je 2000,- Kč.

Pozor!

- Denní limit bude hrazen v plné výši pouze pokud cena doložené permanentky je vyšší než tento limit.

- Pokud ne, bude započítána pouze hodnota permanentky.

- Žádosti o příspěvek můžou být podány po skončení rozhodného období do 6.3.2020 na formuláři:

„ Žádost o příspěvek SKB“ (ke stažení na stránkách SKB - dokumenty). Přílohou žádosti musí být originály účetních dokladů o nákupu permanentek. Pozor – zajistěte pokud možno doklady, na kterých je nákup permanentek pouze pro závodníky bez doprovodu.

 

SPORTU ZDAR :-)

 

Schváleno výborem SKB

21.2.2020