Členská schůze Ski klubu Bublava

12.05.2013 20:40

 

Předseda klubu zve všechny dospělé členy a hosty na jarní členskou schůzi.

 

Termín:    pátek 17.5.2013 od 18:00

Místo:       hotel Sport Bublava

 

Program:

    1. Zahájení (jednatel)

    2. Schválení programu (jednatel)

    3. Členská základna (předseda)

    4. Hodnocení sezóny 2012/2013 (předseda)

    5. Letní soustředění 2013 (předseda)

    6. Hospodaření za rok 2012 (hospodář)

    7. Triatlon 2013 (jednatel)

    8. Informace z VH OÚAD KK a VH ÚAD SLČR (předseda)

    9. Různé a diskuse

 

Vemte sebou skvělou náladu a dobré nápady na rozvoj našeho klubu.

 

Předseda klubu Zdeněk Fridrich