Členská schůze oddílu - 11.10.2013 !!DOPLNĚNO!!

26.09.2013 20:44

 

Dne 11.10.2013 se uskuteční členská schůze oddílu.

 

Místo: hotel Sport Bublava
Čas: od 18:00
Program:

1. Zahájení (jednatel)

2. Schválení programu (jednatel)

3. Členská základna, schválení nových členů (předseda)

4. Vyhodnocení triatlonu (jednatel)

5. Hodnocení letní přípravy, letní soustředění (předseda)

6. Hospodaření, výhled na nadcházející období (hospodář)

7. Plán závodní sezóny - tréninky, závody, Zimní Olympiáda Mládeže, ...

8. Různé a diskuse