Valná hromada SKB

14.05.2017 09:23
Pozvánka na jarní VH v pátek 19.5.2017 v 17hod v Penzionu Bublava
Od 17 hod vč. dětí (následně cca od 18hod bez nich)
 
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Schválení programu VH
4. Zhodnocení zimní sezóny a poděkování závodníkům za
dosažené úspěchy v sezóně 2016/2017
5. Tréninkový a závodní plán Léto-Zima 2017/2018
6. Informace pro členy a rodiče o určení statutu závodníka A, B, C
7. Ski centrum Bublava – zhodnocení spolupráce a poděkování
8. Informace o nakládání s osobními údaji členů klubu
9. Zpráva předsedy SKB – informace o oddílu, dotace, investice
10. Zpráva hospodářky SKB – finance, pokladna a účetnictví
11. Zpráva kontrolního výboru - inventury
12. Hlasování o přijetí nových členů
13. Informace úprava stanov Léto 2017
14. Informace o odstoupení D. Havlové z výboru, složením nového
výboru na Valné hromadě podzim 2017
15. Diskuse
16. Závěr