Poděkování předchozímu výboru SKB

29.06.2020 22:22

Vážení členové Ski klubu Bublava,

rád bych před letní pauzou popřál všem členům klubu hezké a spokojené prázdniny.
 
Dovolte mi, abych jako odcházející předseda poděkoval všem členům výboru klubu za jejich obětavou a kvalitní práci, kterou se mnou za uplynulý rok vykonali. Těm, kteří nebudou pokračovat v práci ve výboru, bych chtěl obzvláště poděkovat a doufám, že i pod novým vedením budou dále aktivně pracovat ve prospěch klubu.
 
Je potřeba si uvědomit, že klub je živý organismus složený z lidí různých názorů a i osobních ambicí. 
Důležitý je však život celého organismu a věřím, že ač máme různé názory a ambice je zdravý organismus cílem nás všech.
 
Těším se po prázdninách na opětovné setkání.
 
Zdeněk