Jarní brigáda - úklid sjezdovky

28.04.2017 09:15

Jarní brigáda - úklid sjezdovky se uskuteční (jako náhradní program za odložený cyklovýlet) v sobotu 29.4.

Sraz v 9 hodin u kasy...účast nutná!!!Hlaste se Jirkovi Jankovi

Po práci bude opékání buřtů a posezení.